LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Công ty IT NEC Đài Loan

NEC, Đài Loan

"Đội ngũ Canon có chuẩn mực công việc đáng khâm phục. Họ không chỉ chủ động và chuyên nghiệp, họ còn thể hiện sự kiên nhẫn và đồng cảm khi giải thích cho nhân viên hành chính của chúng tôi là những người không hiểu biết nhiều về kĩ thuật. Chất lượng dịch vụ của họ cũng tốt như chất lượng sản phẩm của họ."

Tìm hiểu thêm